Hírek - Gelencsér Attila

Átalakul a védelmi bizottság is

Átalakul a védelmi bizottság is

Utoljára vezette a Somogy Megyei Védelmi Bizottság ülését annak elnökeként Gelencsér Attila december 15.-én. Ezt követően a 2012. január 01-én hatályba lépő új honvédelmi törvény értelmében Juhász Tibor Somogy Megyei Kormánymegbízott veszi át az elnöki teendőket.
A Somogy Megyei Védelmi Bizottság 2011.december 15-én tartotta Gelencsér Attila a Somogy Megyei Közgyűlés vezetésével ez évi utolsó rendes ülését. A közgyűlés elnöke, mint a Somogy Megyei Védelmi Bizottság elnöke megnyitó szavaiban tájékoztatta a védelmi bizottságot és az ülésen résztvevőket, hogy ebben a minőségében utoljára vezeti a megyei védelmi bizottság ülését. A továbbiakban a Megyei Védelmi Bizottság megállapította, hogy eredményesen teljesültek a 2011. év védelmi igazgatás feladatai, kiemelten a polgármesterek, jegyzők, a helyi védelmi bizottságok felkészítése.

Sikeresen folytatódtak a katasztrófahelyzetek megelőzésével kapcsolatos megyei koordinációs feladatok.

A hadkiegészítés és toborzás új szervezeti rendszeréről és feladatairól Hári László alezredes, az újonnan megalakult MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság osztályvezetője tájékoztatta a védelmi bizottságot, a Kaposvári Toborzó és Érdekvédelmi Központ parancsnoka Horváth Jenő őrnagy pedig a helyi sajátosságokról beszélt.

Ezt követően Heizler György tűzoltó ezredes adott számot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2011. évi tevékenységéről, többek között kiemelte a 2012. évi feladatokat, melynek középpontjában az új katasztrófavédelmi törvény és a hozzá kapcsolódó jogszabályok előírásai a mérvadóak.

A téli rendkívüli időjárási viszonyok következtében kialakuló helyzetre való felkészülés érdekében a bizottság elnöke, Gelencsér Attila felhívta a figyelmet a pontos és szakszerű együttműködésre és a koordinációra.

Az ülésen részt vett és felszólalt Süle Attila mérnök ezredes a Honvédelmi Minisztérium és Dr. Kónya József a Belügyminisztérium képviseletében.

A honvédelem ügye érdekében végzett kiemelkedő munkája elismeréseként Dr. Vörös Tamás Somogy Megye főjegyzőjének a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal főigazgatója "20 év a védelmi igazgatásban" Emlékérmet adományozott, melyet Süle Attila mérnök ezredes a HM Védelmi Hivatal főigazgató-helyettese adott át.
Feltöltötte: Kraft Róbert
Somogy Megye Online