Hírek - Gelencsér Attila

Gelencsér Attila az új földtörvényről, valamint az új Btk.-ról és Ptk.-ról

Gelencsér Attila az új földtörvényről, valamint az új Btk.-ról és Ptk.-ról

Ősszel a Parlament feladatai közé tartozik többek között az új földtörvény is, amely a termelést, a munkát, a munkahelyteremtést szolgálja majd, kielégíti a magyar földművesek százéves életigényét, és megvethető vele egy új, modern, gazdaközpontú mezőgazdaság birtokrendszerének alapja - nyilatkozta Gelencsér Attila országgyűlési képviselő.


A parlamenti döntésekről szólva elmondta: Az új Büntető Törvénykönyvet több hónapos, széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetés, valamint a politikai vitát követően idén júniusban fogadtuk el az Országgyűlésben, és 2013. július elsején lép majd hatályba. Az új büntetőjogi kódex megalkotása az igazságszolgáltatási reform egyik legfontosabb pillére, a bíróságok és az ügyészség megújítása, fejlesztése mellett. (Ez egyébként a a negyedik nagy büntetőjogi szabályozás Magyarországon az elsőt 1878-ban fogadták el a Csemegi-kódexet)

Az új Btk. következetes, szigorú, de igazságos és a mai kor igazságszolgáltatási kihívásaira is képes válaszolni, az Alaptörvénnyel és már az Országgyűléshez benyújtott új Polgári Törvénykönyvvel együtt új alapokra helyezi a magyar jogrendszert. Hatékony választ ad az elmúlt harminc évben, a jelenlegi Btk. hatályba lépése óta átalakult bűnözési formákra is.
Gelencsér Attila az új FöldtörvényrőlHa tömören szeretnénk jellemezni, mert nem vagyunk jogászok: Az új Btk. Olyan törvény, amely hatékony, egyszerű, korszerű és szigorú szabályokat teremt mind a bűncselekmények áldozatai, mind a bűncselekmények elkövetői, mind az igazságszolgáltatás számára.

Ezzel a jogalkotó egyértelműen az áldozatok és a becsületes emberek oldalára állt, az önvédelem lehetőségét pedig jelentősen kiterjesztettük, ami nagyban hozzájárul a családok személyes és anyagi biztonságához.

Azért változott a Büntető Törvénykönyv, mert az előző nyolc év egyik leginkább érzékelhető  „eredménye” a közbiztonság romlása volt. Ennek ellensúlyozására lett szigorítva a Büntető Törvénykönyv, és ezért fogadta el a parlament a „háromcsapás” törvényt. Mindannyiunk számára fontos, hogy biztonságban, nyugalomban éljünk, hiszen ez a boldogulás egyik alapfeltétele. Akkor van biztonság, ha a gyermekeinket le merjük engedni játszani, ha az idősek nyugodtan ki mernek menni a kertjükbe kertészkedni vagy éppen ott merjük hagyni valahol az autónkat éjszakára. Éppen ezért a kormány arra törekszik, hogy fenntartsa a rendet és megerősítse a közbiztonságot. A biztonság minden somogyi és kaposvári embernek jár - véli Gelencsér Attila.

parlament

Fontos törvényekről tanácskozik ősszel a Parlament


Parlamenti feladat továbbá az alaptörvényben lefektetett szabadság és felelősség eszmei-elvi alapján álló új polgári törvénykönyv megalkotása.


Az új Polgári Törvénykönyv jogalkotási szempontból is rendkívüli és egyben szimbolikus jelentőségű  is lesz, hiszen a rendszerváltás óta halogatott, rendezetlen, nem egyértelmű magánjogi jogviszonyokat vizsgált felül.


A több mint 60 éves, 1953 és 1959 között alkotott, több száz alkalommal módosított eddigi Polgári Törvénykönyv helyébe így olyan kódex léphet életbe, amely a rendszerváltás óta végbement gazdasági, társadalmi változásokra képes életszerű választ adni - mondta Gelencsér Attila Somogy megyei elnök.