Hírek - Gelencsér Attila

Olcsóbb temetkezést indítványoz Gelencsér Attila

Olcsóbb temetkezést indítványoz Gelencsér Attila

A gazdasági válság és a temetkezés drágulása okán egyre többen szórják folyókba, levegőbe hozzátartozóik, szeretteik hamvait. Gelencsér Attila önálló képviselői indítványában az olcsóbb, átláthatóbb megoldást javasolja, mely a kegyeletgyakorlás jogát sem akadályozná. A somogyi honatya csak olyan temetkezési törvényt támogat, amely nem drágítja, hanem éppen ellenkezőleg, elviselhető mértékűre szorítja a temetkezési költségeket.
A hazavitt urnák száma hamarosan eléri a tízezret. Már most is akad olyan temetkezési vállalkozó, aki a hamvak kétharmadát hozzátartozóknak adja ki. A hazavitt urnák sorsa pedig nem követhető nyomon. Ennek a bizonytalan helyzetnek vethet véget a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999-es törvény módosítása, amely várhatóan tavasszal kerül a parlament elé. Gelencsér Attila, az önálló képviselői indítvány jegyzője elmondta: nem fordulhat elő, hogy ne széles körben egyeztetett és támogatott szöveget kodifikáljanak a parlamentben. Csak olyan változatot támogat, amely nem drágítja, hanem épp ellenkezőleg, elviselhető méretűre szorítja a temetkezési költségeket. Éppen ennek érdekében van szükség a most készülő pontosabb, átláthatóbb szabályokra, a feketemunka visszaszorítására ezen a területen is. A jövőben sem tiltják meg a hamvak hazavitelét, csupán megfelelő szabályok közé szorítják. A jövőben például az urna kiadásának feltétele lenne a befogadó vagy a magán emlékhely tulajdonosának, tulajdonostársainak nyilatkozata arról, hogy hozzájárulnak a hamvaknak az adott lakásban való elhelyezéséhez. Egyben azt is vállalniuk kellene, hogy lehetővé teszik a tágabb rokonságnak a kegyelet gyakorlását. Gyakori probléma, hogy a rokonok elviszik az urnákat, és ezzel nemcsak a nyilvántartás válik lehetetlenné, hanem megakadályozzák más hozzátartozók, tisztelő barátok kegyeletgyakorlási jogát.

Az önkormányzati bérlakások esetében az urnák hazavihetőségéről a jegyzőnek mint a tulajdonos képviselőjének tudomást kellene szereznie arról, hogy hazaviszik az urnát, és neki is hozzá kellene járulnia. Egyben köteleznék az érintetteket, hogy valahol vegyék nyilvántartásba: pontosan hol tárolják majd a hamvakat. A tervek szerint a területileg illetékes temetőüzemeltetőnek kellene külön nyilvántartó könyvben vezetnie az urnák a helyét.
Hasonló befogadónyilatkozatra van szükség akkor is, ha valaki a hivatalos temetkezési helyen kívül szeretné szétszórni a hamvakat. Ebben az esetben szükség lenne a település jegyzőjének és az adott terület tulajdonosának a beleegyezésére is. A módosítás tiltaná a hamvak engedély nélküli folyókba, tavakba szórását. Ha valaki mégis ragaszkodna ehhez a temetési formához, akkor az illetékes kormányhivataltól kellene engedélyt kérnie a Balatonba vagy a Dunába szóráshoz. A kaposvári rendelet értelmében a Desedába nem lehet hamvakat szórni, és ezt a helyiek tudomásul vették.

Feltöltötte: Kraft Róbert
Somogy Megye Online