Hírek - Gelencsér Attila

Szobor lett az önzetlenségből

Szobor lett az önzetlenségből

A Rippl-Rónai év keretében avattak bronzszobrot kedden délután a somogyi festőóriás születésének 150. évfordulója alkalmából a kaposvári Róma-villa udvarán. A szobor helybeli művész alkotása, s a villa gondnoka finanszírozta, melyért Gelencsér Attila és Szita Károly is köszönetet mondott.

Kaposvár polgármestere köszöntőjében kiemelte: a mai ünnep nem csak Rippl-Rónaié, hanem Erzsi nénié is. Köszönet Böszörményi Istvánnénak, aki finanszírozta Horváth Balázs szobrászművész alkotását. Arra törekszünk, hogy a festő neve mindinkább összekapcsolódjon a városéval. Ősz közepére végzünk a villa, a park és az idevezető utak felújításával is. Akkor már a felújított kocsibejárón lehet majd megközelíteni a felújított Rippl-Rónai villát, megújul a régi tekepálya és pávák fogadják a látogatókat a kertben.

Hogy Rippl-Rónai Somogyországi volt, az talán nem véletlen. Jól tudjuk, hogy Somogyország olyan értékeket adott a magyar kultúrának, történelemnek, kultúrtörténetnek, irodalomnak, képzőművészetnek, színházművészetnek, amilyen mértékben talán egyetlen vidék sem az országnak. Talán az sem véletlen, hogy a festők városa hangulatfesztivál itt vert gyökeret, itt találódott ki a gondolat, itt lett hagyomány. Lehet, hogy belénk somogyiakba belénk van oltva a művészet szeretete, a képzőművészet szeretete. Hogy időről időre itt elsőrangú művészek lelnek otthonra: Vaszary, Rippl Rónai, Galimberti Sándor, Szász Endre, Kokas Katalin. Akik itt mind otthon érezhették magukat. Büszkék vagyunk rájuk, büszkék vagyunk a művészetükre, s ettől talán még büszkébbek vagyunk a megyénkre, ahogy Rippl-Rónaira is - mondta avatóbeszédében Gelencsér Attila, aki a festő életművét méltatva megjegyezte: Rippl életműve, szellemisége - ami halála után is hat - bizonyítja, hogy vidékről is be lehet kerülni a világ körforgásába.

E portrészobor sem állna, ha nem lenne most közöttünk Böszörményi Istvánné, Erzsi néni, aki jelentős összeget ajánlott fel e célra. Évtizedek óta hű őre, alázatos szolgája és szeretetteljes szolgálója e háznak, az ide betérőknek, s a műteremben még ma is ő kalauzolja a vendéget. Somogy polgárai nevében ezúton is hálásan köszönöm munkáját. S kellett egy jókezű szobrászművész, aki a leghűbben vissza tudja adni a Mester karakterét. Erzsi néni már gyermekként ismerte Horváth Balázst, a megyei múzeum művészettörténészének, Horváth János Milánnak, a jeles Rippl-Rónai kutatónak a fiát, ám akkor maga sem gondolta, hogy egyszer együtt állhatnak majd e bronzszobor előtt. Az előtt az alkotás előtt, amely valóban kiemeli a személyiség jelentőségét és élethűen adja vissza a Mestert, fején félrecsapott barettsapkával, amely szinte összenőtt alakjával. Kívánom, hogy álljon e szobor e helyen addig, míg világ a világ. Hirdesse a művészet halhatatlanságát, hirdesse Rippl-Rónai József gazdag életművét, amelyet egyébként Somogy Megye Közgyűlése Örökségünk - Somogyország Kincse kitüntető címmel ismert el, s kívánom, hogy a Róma-hegy igazi zarándokhelye legyen kicsinek és nagynak, magyarnak és külföldinek, átlagembernek és művésznek. Egyszóval: mindenkinek - zárta köszöntőjét Gelencsér Attila, majd virágcsokorral valamint egy díszoklevéllel köszönte meg a somogyi polgárok és a közgyűlés nevében Erzsi néni nemes felajánlását. Az ünnepség zárásaként Gelencsér Attila és Szita Károly leleplezte az alkotást, majd koszorúzás következett.


Kraft Róbert
Somogy Megye Online