Hírek - Gelencsér Attila

Új fejezet nyílt Somogy megye életében

Új fejezet nyílt Somogy megye életében

A területfejlesztéssel nemcsak új feladatokat, de új lehetőségeket is kap a megye - hangsúlyozta Gelencsér Attila, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke az önkormányzat 2012-es költségvetése kapcsán, amelyet egy tartózkodással fogadott el keddi ülésén a testület.
A 16 tagú testületből 14-en érkeztek meg kedden délelőtt a Somogy Megyei Közgyűlés soros ülésére a kaposvári Vármegyeházára. Feigli Ferenc és Kövér István a rendkívüli időjárásra hivatkozva maradt távol. A jelen lévő képviselők napirendet érintő egyhangú szavazása után kezdték meg az idei évi költségvetés tárgyalását. Az önkormányzat működéséhez az idén 229 millió forintot meghaladó összegű támogatást biztosít az állami költségvetés. Emellett mintegy 140 millió forint saját bevétellel számolnak, így összességében csaknem 370 millió forintból gazdálkodhatnak. Noha a jogszabály ezt csak 2013-tól írja elő, működési hiányt már ez évben sem terveztek a költségvetésben Somogyban. Az intézmények állami átvételével jelentősen mérséklődtek a megyei önkormányzat kiadásai, és a hivatal dolgozóinak a létszáma 116-ról 27-re csökkent. Az alkalmazottak közül 26-ot elbocsátottak, több mint félszázan a megyei intézményfenntartó központban, illetve más, állami kezelésben lévő intézményekben folytatják a munkájukat, ketten nyugdíjba mentek.

Az előző évhez képest kevesebb lesz a közgyűlési tagok tiszteletdíja, a kötelező feladatok csökkenése miatt pedig több külső szakértő munkájára sem tart igényt az önkormányzat. Az év során előre nem látható feladatokra kétmillió forint általános tartalék, az év közbeni többletkiadásokra pedig 18 millió forint céltartalék szerepel a költségvetésben.

A jövőben egy segítő típusú megye jöhet létre. Komoly korlátaink voltak abban a tekintetben, hogy hogyan tudunk segíteni azokon a helyeken, ahol nincsenek intézményeink és számosan voltak ilyenek, az új döntően tiszta profilú területfejlesztő megye, a megye minden szegletére, minden településre ott tud lenni és segíteni tud. Így a pénz végre oda kerülhet, ahol valóban szükség van rá, ugyanis eddig rendezetlenség uralkodott a területfejlesztési források elosztásában, hiszen a régió, a kistérségek, a megye vagy épp a Leader is dönthetett róla. Az egyetlen területfejlesztési szint az a megye lesz, vagyis az a káosz ami kialakult próbált letisztulni, és nagyjából innentől kezdve az elszámoltathatóság és a számon kérhetőség is más, hiszen úgy gondolom, hogy az emberek nehezen kérték számon az elrontott fejlesztéseket, a felesleges fejlesztéseket, a fenntarthatatlan fejlesztéseket hiszen nem lehetet tudni, hogy pontosan kinek a döntése volt - hangsúlyozta Gelencsér Attila közgyűlési elnök.

A közgyűlés keddi ülésén megválasztották a területfejlesztési tanács elnökét és tagjait, szavaztak a pénzügyi bizottság összetételéről. Az eddigi szokásoktól eltérően nem előre meghatározott lista alapján döntöttek a bizottsági tagokról, hanem a képviselők javasolták a neveket. Balázs Árpád lemondott a pénzügyi bizottsági elnökségről, helyette Csorba Ottót, alelnöknek pedig Ormai Istvánt választották. A területfejlesztési bizottság elnökének Holovits Hubát, alelnöknek Balázs Árpádot, tagjainak Csík Lászlót, Hidvégi Józsefet, Ander Balázst és Horváth Istvánt szavazták meg a képviselők. A somogyértes Kövér István levélben javasolta Gyenesei Istvánt a pénzügyi bizottságba, míg saját magát a területfejlesztésibe javasolta. Érvényes javaslatot azonban csak jelenlévő képviselő tehet, ezért a szocialista Horváth István erősítette meg a kérést, ám mindössze három igen szavazatot kaptak mindketten, így nem lettek bizottsági tagok a somogyértes képviselők. Az ülés végén elfogadták Gelencsér Attila javaslatát, miszerint - példát mutatva a településeknek - február 24-én ünnepi ülésen emlékeznek meg a kommunizmus áldozatairól.

Feltöltötte: Kraft Róbert
Somogy Megye Online