Hírek - Gelencsér Attila

Új megye építése kezdődik

Új megye építése kezdődik

Régi új helyszínen kezdődött meg pénteken délelőtt a somogyi Megyehét. A kaposvári Vármegyeházán bontottak zászlót a címeradományozás 514. évfordulóján, majd a jelenlegi és egykori közgyűlési tagok részvételével tartották meg a megyenapi ünnepséget, melynek díszvendége Szászfalvi László államtitkár is köszöntötte a somogyiakat.
1498. január 6-án, Vízkeresztkor II. Ulászló király a vármegyék közül elsőként Somogynak adományozott címer-és pecséthasználati jogot. Ebből az alkalomból tartják minden év januárjának elején az ünnepi Megyehetet. A mai ünnepi közgyűlésre a jelenlegi és korábbi közgyűlési tagok mellett a megye számos közéleti személyiségét is meghívták.
A somogyi emberek jól tudják, hogy aki termést akar aratni, annak ismernie kell a földet, ismernie kell a természetet, az időjárást és tudnia kell, mikor jön el az alkalmas pillanat, hogy elvesse a magot, amiből aztán az új élet sarjad - kezdte ünnepi köszöntőjét Gelencsér Attila, majd emlékeztetett a címeradományozás körülményeire, s megjegyezte: Ma már tudjuk, hogy a királyaink bizalmából és a somogyi emberek akaratából egy új élet kezdődött ezen a vidéken. Az elvetett mag szárba szökött, és ahogy címerünk is mutatja a föld termékenynek bizonyult.

Megyei és városi vezetők a kaposvári megyeünnepen

 

A közgyűlés elnöke az elmúlt ezer évvel kapcsolatban kiemelte a somogyi emberek szívósságát: Ez a kiállás, ez a szívósság, ad reményt nekünk, a ma nemzedékének. Sugározza azt az erőt, hogy a megkezdett munkát folytatni tudjuk és megőrizzük megyénk gazdagságát. Gondoljunk csak bele, milyen nagyszerű egy olyan megyében élni, ahol a szépség művelésének olyan remekeivel rendelkezünk, mint Rippl-Rónai, Vaszary, Kunffy impozáns somogyi képeit, vagy Csokonai, Berzsenyi, Takáts Gyula versei, nem utolsó sorban népzenénk. Vajon miért tudtunk ennyi művész nagyságot adni az országnak és a világnak? Talán mert alkotásaikban benne van a folyók szelte dimbes-dombos somogyi táj különleges varázsa? A vadállományban gazdag erdeink, folyóink, tavaink, a Dráva és a Balaton? Vagy benne van a somogyi emberek hite és szeretete? Esetleg az álmaink, a küszködések és a boldog pillanataink? Őszintén hiszem, hogy ezért. S talán ez ihleti a mai művészeinket is, és ez ad erőt a ma kitüntetetteknek is, akikre büszkék lehetünk.

Történelmi falakon a megyezászló

 

A somogyi táj, a hagyományaink, a művészetünk, a közös történelmünk összeköt minket, somogyiakat. S a somogyi egységet a somogyi összetartozást akarta szimbolizálni ez a ház is, a gyönyörű klasszicista stílusú vármegyeháza amit "Somssich Pongrácz alispán felköltött részvéttel Schmiedeg József buzgó őrködése" alatt a közjónak építettek - folytatta a történelmi visszaemlékezést az elnök, majd áttért a jelenre: Magyarország újjászervezését is csak biztos alapokra lehet építeni. Ahogy a házat erős alapzatra, ugyanúgy a törvényeket is erős alaptörvényre lehet építeni. Hogy biztonságot és védelmet adjon az embereknek a további évtizedekben, évszázadokban. Hogy ne fordulhasson elő Magyarországon mindazt, ami az elmúlt években előfordult. A néhány napja hatályba lépett alaptörvény azt garantálja mindannyiunk számára, hogy a nemzeti vagyont nem lehet kiárusítani, nem lehet nyakló nélkül privatizálni, nem lehet nyakig eladósítani családokat, önkormányzatot, országot. Nem lehet kitagadni határon túli testvéreinket, nem lehet idegen érdekeket a magyar érdekek fölé helyezni. Nem írhatja többé felül a magyar emberek érdekeit az összeomlóban lévő globális pénzvilág. Az nem lehet, hogy Magyarországon előnyt élvezzenek multinacionális vállalatok a magyar kis és középvállalkozókkal szemben. Nem történhet meg az sem, hogy a magyar föld által termelt hasznot is külföldön élvezzék.

Egykori és jelenlegi képviselők a kitüntetettek mellett

 

Az új Alaptörvénnyel tehát lezárjuk a rendszerváltás rendszerét, az elmúlt húsz év átmeneti, bizonytalan korszakát. Minden változás, minden átalakulás, amikor a dolgok új koordinátarendszerbe kerülnek aggodalmat, félelmet váltanak ki egyszerűen csak azért, mert azt a régi rendszerben nem tudjuk elhelyezni. S amikor a végén a dolgok a helyükre kerülnek, mint a házépítés során az alap, a földszint és az emelet. Már biztonságot érzünk. Ez most is így fog történni - fordult a jelenből a közeljövőbe az elnöki gondolatsor.
Különös feladatunk van nekünk! A történelem különleges kegye, a történelem különleges ajándéka, hogy nekünk most az a dolgunk, hogy egy új megyét építsünk. Ez a vármegyeháza szimbóluma annak, hogy a hagyományok itt vannak, a tapasztalat itt van. Ezekre kell építkeznünk.
Olyan megyét építünk, amely a munka, a család, a becsület, a hagyomány értéket tekinti fundamentumnak. Olyan megyét, amely európai értelemben is versenyképes, amely nem a hatalmat, hanem a somogyi embert szolgálja, amely megteremti annak az esélyét, hogy a világgazdasági válság végeztével ne vesztesek, hanem győztesek legyünk.

Szászfalvi László a hagyományokat is fontosnak tartja

 

Ma ez egy ünnepi pillanat, megálltunk, előretekintünk. S haladéktalanul, már holnap reggeltől az új megye építéséhez hozzá kezdünk, már a következő közgyűlésen új programot tárgyalunk.
Ehhez minden erőnket és tudásunkat össze kell szednünk, és minden döntéshozónak tudnia kell, hogy nemekre nem tudunk jövőt építeni. Igent kell mondani a fejlesztésekre, igent kell mondani a munkahelyteremtésre, igent kell mondani Magyarország újjászervezésére, ahogy igent mondtunk a megye újjászervezésére is, igent kell mondani a családra, kisebb nagyobb közösségeinkre, önrendelkezésünk megőrzésére, végezetül igent kell mondani a megyei önkormányzat új feladatára, hogy egy valódi, minden somogyi emberen segíteni képes megyét építsünk - zárta köszöntőjét Gelencsér Attila, majd rövidfilmet tekinthettek meg az ünneplők. Az adományozás évfordulóján a gyökerekhez való visszatérést a Somogy Televízió kamerája is megörökítette, a költözés és a megújulás kisfilmjét is bemutatták a Megyenapon.

Szita Károly kapta idén a legmagasabb somogyi kitüntetést

 

Az ünnepi közgyűlés díszvendége Szászfalvi László kitért a címeradományozás korára is. Az államtitkár szerint nem véletlen, hogy éppen Vízkereszt napján kapott a vármegyék közül elsőként címert Somogy. Azon a napon, amikor Jézus is megkezdte munkáját. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium egyházi, nemzetiségi és civil kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepélyes hangvételű múltidézés után kijelentette: a magyar nemzetnek ezekben az időkben kell kijavítani hosszú évek katasztrofális ténykedését. Jó, de egyben finanszírozható államot kell létrehoznunk, és az elmúlt 21 év átmenete után be kell fejeznünk a rendszerváltást. Somogy élen jár az újjászervezésben. Nem pénzügyi okai voltak csak a válságnak, így pénzügyi módszerekkel nem is lehet kezelni azt - tért át az idei év gondjaira Szászfalvi László, aki szerint a helyzet kulcsa a morális válság kezelése lehet: Nem hiszem hogy ma elegendő lenne bármilyen közgazdasági vagy pénzügyi kezelgetés. Sokkal inkább egy morális megújulásra van szükség, amely képes arra, hogy létrehozzon egy életerős társadalmat és a működő, hasznos, élhető gazdaságot. Tehát nem fordítva van, hogy a gazdaság majd létrehoz egy erő, normális világot. Ennek éppen az ellenkezője igaz - folytatta az államtitkár, aki a remény fontosságát is hangsúlyozta ünnepi beszédében. Az ünnepi közgyűlésen somogyi művészeti csoportok színesítették a programot, melynek zárásaként kitüntetéseket adott át Gelencsér Attila. A megye legjelentősebb kitüntetését, a Pro Comitatu Somogy Díjat idén Szita Károly, Kaposvár polgármestere vehette át. Emellett a Somogy Polgáraiért Díjakat is az ünnepi közgyűlésen osztották ki. A kitüntetettek névsorát, és a díjazás indoklását külön cikkben adjuk közre.

Feltöltötte: Kraft Róbert
Somogy Megye Online